Wózki widłowe należą do podstawowego wyposażenia przedsiębiorstw z branży logistycznej. Uczestniczą w transportowaniu, przeładowywaniu i składowaniu towarów, przez co znacznie usprawniają i przyśpieszają pracę. W kontekście użytkowania wózków widłowych bardzo ważne są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, do których powinien stosować się każdy pracodawca i operator widlaków.

Bardzo ważną kwestią jest dobór odpowiedniego wózka widłowego do wykonywanej pracy i specyfiki miejsca. Na rynku dostępne są wózki spalinowe, gazowe oraz elektryczne. Różnią się one od siebie przede wszystkim rodzajem napędu, a także kosztami eksploatacji.

Przegląd techniczny i serwisowanie wózków widłowych

Przepisy prawne na pracodawcę nakładają obowiązek cyklicznego kontrolowania sprawności wózka widłowego. Każdy wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia musi przynajmniej raz w roku przechodzić przegląd techniczny. Powinien być on wykonywany przez osobę legitymującą się uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wózka widłowego należy niezwłocznie usunąć usterkę. Nie bez znaczenia jest to, że jeśli zdecydujemy się na zakup nowego wózka widłowego firmy STILL producent udziela kilkuletniej gwarancji, dzięki której nie musimy ponosić ewentualnych kosztów naprawy wózka widłowego.

Uprawnienia na wózki widłowe

Osobą uprawnioną do obsługi wózków widłowych jest pracownik, który ma:

  • ukończony 18. rok życia,
  • ukończony kurs na operatora wózka widłowego,
  • ukończony kurs wymiany butli gazowej (pod warunkiem, że ma obsługiwać wózek gazowy),
  • zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do prowadzenia wózka widłowego,
  • zgodę pracodawcy na przemieszczanie się na terenie magazynu.

Podstawowe zasady poruszania się wózkiem widłowym po magazynie

Oprócz obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania cyklicznych przeglądów technicznych sprzętu i zatrudnienia osoby uprawnionej do kierowania wózkiem widłowym, bardzo ważne są przepisy dotyczące zachowania operatora. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu następujących zasad:

  • przed każdorazowym rozpoczęciem pracy należy dokonać ogólnej kontroli wózka widłowego,
  • wszelakie usterki wózka widłowego należy niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu,
  • nie należy przekraczać maksymalnie dopuszczalnej prędkości wózka (6 km/h w zamkniętych pomieszczeniach),
  • nie należy poruszać się wózkiem widłowym z podniesionymi widłami,

należy pamiętać o dostosowaniu masy ładunku do maksymalnej nośności wózka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here