Dla kogo są dedykowane szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy, czyli właśnie BHP to aspekt bardzo ważny w każdej firmie. Przestrzegając określonych zasad bezpieczeństwa można uniknąć wypadków w pracy oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia określonych chorób zawodowych. BHP jest istotne nie tylko w firmach, gdzie konieczna jest obsługa maszyn, odpowiednie zasady powinny być wdrożone również w urzędach, szkołach, czy biurach rachunkowych – wszędzie, gdzie wykonywana jest praca, powinno się stosować określone środki ostrożności.

BHP – dla kogo szkolenia?

Szkolenie BHP musi przejść każdy pracownik i to jeszcze zanim rozpocznie wykonywanie obowiązków służbowych. Wynika to z kodeksu pracy, który jasno wskazuje, że pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do pracy, jeżeli nie zna on m.in. przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy to oznacza, że każdy pracownik musi odbyć szkolenie, zanim zacznie pracę? Nie, jeżeli wcześniej wykonywał pracę na tym samym stanowisku – wtedy określone zasady już zna. Często jednak dobrze jest przeprowadzić szkolenie, ze względu na specyfikę danego zakładu pracy i szczególne zasady w nim panujące. Warto również pamiętać, że uczniowie i studenci, którzy podejmują praktyki zawodowe, również muszą zostać przeszkoleni z zakresu BHP. Szkoleniom będzie więc podlegał każdy pracownik, którego zatrudniamy, lub każdy, kto będzie u nas odbywał praktyki zawodowe.

Szkolenia wstępne i okresowe

Szkolenia BHP dzielą się na dwa typy – szkolenia wstępne (opisywane wcześniej, przed przystąpieniem do pracy) oraz szkolenia okresowe. Co ciekawe, szkoleniom okresowym podlegają również pracodawcy. Poza nimi, cyklicznym szkoleniom będą podlegać: osoby na kierowniczych stanowiskach, osoby na stanowiskach technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, pracownicy służby BHP, konstruktorzy, projektanci, osoby odpowiedzialne za serwis maszyn oraz pracownicy administracyjno-biurowi. Przepisy rozszerzają również konieczność odbywania takich szkoleń o osoby, których praca wiąże się z jakąś odpowiedzialnością w zakresie BHP oraz wszyscy pracownicy, którzy są narażeni na szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, lub niebezpieczne czynniki. Czynniki takie to nie tylko ryzyko wystąpienia wypadku w pracy. To również ryzyko wystąpienia określonych chorób zawodowych. W przypadku nauczyciela będą to problemy z głosem, w przypadku pracownika biurowego zagrożeniem będą wady kręgosłupa oraz pogorszenie wzroku. Okresowym szkoleniom podlega więc praktycznie każdy pracownik. Okresowe szkolenia powinny być powtarzane co roku w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w przypadku których zagrożenie bezpieczeństwa jest duże. Stanowiska robotnicze z przeciętnym stopniem ryzyka wiążą się z powtarzaniem szkolenia raz na trzy lata. Pracownicy administracyjno-biurowi muszą być przeszkoleni co 6 lat, pozostali muszą odbywać szkolenia raz na 5 lat. Oczywiście częstotliwość szkoleń może być większa – wszystko zależy w tym przypadku od woli pracodawcy.

Kim właściwie jest pracownik?

Warto w tym momencie skupić się na tym, kim jest pracownik. Szkoleniom BHP podlegają pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (świadczą pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem i nadzorem). Osoby, które pracują na przykład w oparciu o umowę o dzieło, czyli świadczące pracę w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu, nie muszą przed rozpoczęciem pracy przechodzić obowiązkowego szkolenia BHP, nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może ich na nie skierować – w tym przypadku jest to jednak fakultatywne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here