Kompetentni i odpowiedzialni pracownicy są kluczową wartością dla każdego przedsiębiorstwa, dlatego żadna nowoczesna firma nie może funkcjonować bez działu HR, odpowiedzialnego za zarządzenie zasobami ludzkimi. HR-owiec musi wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami interpersonalnymi, dzięki którym może pełnić rolę pośrednika i negocjatora pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Prowadzenie procesu rekrutacji to zaledwie mały procent obowiązków z zakresu human resources management. Sprawdzamy zatem, czym zajmuje się dział HR i kim jest specjalista od zasobów ludzkich.

Na czym polega praca HR-owca?

W małej firmie obowiązki działu HR może przejąć jedna osoba, która zajmie się rekrutacją nowych osób, przygotowaniem szkoleń pracowniczych, motywowaniem cennych pracowników i zwalnianiem nieefektywnych. W większych przedsiębiorstwach dział HR tworzą liczni specjaliści, z których każdy zajmuje się wybraną dziedziną. Wówczas oprócz kompetencji miękkich, HR-owiec często musi dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu czynności administracyjno-płacowych. Tak zwany „twardy HR” zajmuje się m.in. redagowaniem umów o pracę, naliczaniem wynagrodzeń i urlopów, przygotowaniem dokumentacji do ZUS, tworzeniem raportów personalnych i współpracą z księgowością. Na pytanie czym zajmuje się dział HR nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi. W niektórych firmach głównym zadaniem departamentu będzie dbanie o wysoką jakość zasobów ludzkich, w innych specjaliści HR prowadzą również pełną dokumentację kadrową.

Kto może zostać specjalistą HR?

Kim jest specjalista od zasobów ludzkich? Z uwagi na konieczność wysokich kompetencji interpersonalnych, o zatrudnienie w departamencie HR mogą starać się studenci kierunków psychologicznych i socjologii, a także marketingu i zarządzania. Niemniej, rodzaj ukończonych studiów jest kwestią drugorzędną – w tej dziedzinie bardziej liczą się doświadczenie i umiejętności. Specjalista z działu HR powinien mieć zdolności negocjacyjne, gdyż odpowiada za prawidłową komunikację w firmie i nie może dopuścić do pogorszenia kontaktów na linii pracownik-pracodawca. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga również znajomości technik oddziaływania, które wzmocnią poczucie zadowolenia pracowników i pozytywnie wpłyną na jakość wykonywanych przez nich obowiązków. Jeśli dział HR zajmuje się obsługą administracyjno-kadrową,  specjalista musi dysponować aktualną wiedzą z zakresu prawa pracy i obsługi oprogramowania kadrowo-płacowego.

Czy warto skorzystać z outsourcingu HR?

Wiedząc, czym zajmuje się dział HR, zapewne zdajesz sobie sprawę, że właściciele małych i średnich firm często nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie zespołu zajmującego się zasobami ludzkimi. Wówczas obsługą płac zajmuje się księgowość, a zatrudnianie pracowników leży w gestii pracodawcy. Jednak proces rekrutacji wymaga czasu i zaangażowania, a wielu pracodawców nie ma pojęcia, jak rzetelnie przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego dobrym rozwiązaniem dla niewielkich przedsiębiorstw jest skorzystanie z outsourcingu HR, w wymiarze pełnym lub selektywnym. Oddelegowanie zadań może dotyczyć jedynie rekrutacji pracowników na specjalistyczne stanowisko, albo może obejmować swoim zakresem całość obowiązków administracyjno-kadrowych. Taki outsourcing jest korzystny zwłaszcza pod względem merytorycznym – specjalista HR wybierze najlepszych pracowników, zadba o rozwój kadry przez organizację szkoleń i kursów, a także będzie miał pozytywny wpływ na sprawne funkcjonowanie firmy. Outsourcing HR może okazać się również tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie specjalistów do obsługi kadr i płac, co przełoży się na optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here