Zyskaj wysokie kwalifikacje menedżerskie na studiach MBA w Szczecinie. Szybki rozwój osobisty i przepustka do kariery

Menedżerowie, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji, zaktualizowaniu wiedzy czy poszerzeniu sieci kontaktów biznesowych, powinni rozważyć zapisanie się na studia MBA. W Szczecinie tytuł Master of Business Administration mogą zdobyć w Wyższej Szkole Bankowej.

Studia MBA to nie tylko poszerzanie posiadanej już wiedzy

Studia MBA umożliwiają menedżerowi szeroko rozumiany rozwój. Z jednej strony słuchacz programu MBA poszerzy posiadaną już wiedzę i rozwinie umiejętności, z drugiej – zyska nowe kwalifikacje. Warto na przykład wspomnieć, że absolwenci studiów MBA – po spełnieniu pozostałych wymogów – mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Tytuł Master of Business Administration zwalnia ich z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów do rad.

Uczestnictwo w studiach MBA to też szansa na rozwój sieci kontaktów biznesowych – podczas trwania programu można poznać wielu innych menedżerów i specjalistów. Taka sieć kontaktów może z kolei ułatwić w przyszłości poszukiwanie nowej, lepszej pracy. Warto zresztą pamiętać, że tytuł Master of Business Administration sprzyja właśnie zmianie firmy lub awansowi zawodowemu w dotychczasowej pracy.

Studia MBA to propozycja dla doświadczonych menedżerów chętnych na wymianę doświadczeń

Studia MBA często są traktowane jako kolejny krok na drodze zawodowej. A doświadczonym menedżerom zależy również na wymianie doświadczeń z innymi osobami na stanowiskach kierowniczych. Dzięki temu mogą poznać mechanizmy działające w innych branżach. Dodatkowo studia MBA umożliwiają podzielenie się własnymi metodami i technikami zarządzania, a także – wymianę poglądów i merytoryczną dyskusję.

Studia MBA w WSB w Szczecinie: prestiżowy partner biznesowy i dyplom sygnowany przez Franklin University

Menedżerowie, którzy szukają studiów MBA na Pomorzu Zachodnim, powinni zapoznać się z ofertą Wyższej Szkoły Bankowej (https://www.studiamba.wsb.pl/oferta-studiow/szczecin/korzysci).

Partnerem biznesowym studiów MBA w WSB w Szczecinie jest ZPPZ Lewiatan, a absolwenci programu otrzymują dyplom, który jest sygnowany również przez współpracującą z WSB amerykańską uczelnię Franklin University.

Na uwagę zasługuje ponadto forma zajęć (warsztaty, analiza case studies, symulacje biznesowe) oraz fakt, że są one prowadzone przez praktyków biznesu. Tym samym słuchacze studiów MBA mają szansę posiąść bezcenną wiedzę praktyczną i testować poznane rozwiązania w swojej pracy zawodowej.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here