Niedługo nadejdzie czas rocznych rozliczeń podatku dochodowego. Wypełniony PIT za 2017 rok podatnicy muszą  przesłać do właściwego ze względu na adres zamieszkania  urzędu skarbowego, w terminach wskazanych w  ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla osób składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 będzie to ostatni dzień kwietnia 2018 roku. Nie każdy z nas musi znać się na zawiłościach przepisów podatkowych, w których co roku wprowadzane są większe lub mniejsze zmiany. Na pewno nie raz, serfując po internecie, odwiedzając różne portale zajmujące się tematyką podatkową,  wielu z nas natknęło się na darmowy program PIT, który jest ogromnym ułatwieniem przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. Zachęcamy do skorzystania z niezwykle intuicyjnego, bezpiecznego i zawsze aktualnego PITax.pl Łatwe podatki. Korzystanie z programu to same plusy: jest całkowicie bezpłatny, można go uruchomić w wersji online, bez konieczności instalowania na komputerze, program ma intuicyjny kreator prowadzący podatnika krok po kroku aż do zakończenia rozliczenia, ma wbudowaną bazę wzorów aktualnych deklaracji PIT i załączników oraz dostęp do bazy adresowej wszystkich urzędów skarbowych na terenie całej Polski.  Program do rozliczania PIT można wykorzystać przy wypełnianiu różnych typów PIT.  My jednak skupimy się na jednym z najpopularniejszych formularzy – PIT 36, z którego korzystają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w oparciu o skalę podatkową (18-32%) na zasadach ogólnych. Podatnik wypełniając ten darmowy pit online 2018 może rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z mężem lub z żoną  oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Program pit za darmo, opierając się na odpowiedziach na proste pytania, sam zaproponuje odpowiednie załączniki do PIT 36 oraz przysługujące podatnikowi ulgi, dzięki którym podatek do zapłacenia może być znacząco niższy. Największe oszczędności może przynieść ulga prorodzinna, bo już od 1112,04 zł rocznie z tytułu wychowania jednego dziecka aż do 2700 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego dziecka. Rozliczając darmowy PIT online 2018 ( w tym PIT 36) mamy możliwość skorzystania również z ulgi internetowej, dzięki której można odliczyć 760 zł a także z ulgi z tytułu darowizn i rehabilitacyjnej.

Darmowy pit online 2018 – przekaż 1% podatku na wybraną OPP

Każdy przedsiębiorca rozliczając swój PIT 36 może przekazać  jeden procent podatku na wybraną przez siebie OPP. Pomoże w tym program pit bez krs. Jeśli składa do urzędu więcej niż jedną deklarację podatkową, na każdej z nich może wpisać KRS innej organizacji pożytku publicznego. Pieniądze trafią na jej konto  dopiero wówczas, gdy rozliczający zapłaci cały należny podatek do urzędu skarbowego. Lista organizacji znajduje się w  Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ulga badawczo-rozwojowa – nowe wzory deklaracji  PIT-36 i PIT/BR

W rozliczeniu  PIT 36 za działalność prowadzoną w roku  2017 można uwzględnić także ulgę badawczo-rozwojową. Wprowadzona ulga B+R ma za  zadanie zachęcenie przedsiębiorców  do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Darmowy pit online 2018 daje możliwość odliczenia od dochodu kosztów uzyskania przychodów (zwanych dalej „kosztami kwalifikowanymi”) czyli wydatków bezpośrednio związanych z  działalnością badawczo-rozwojową. Listę kosztów kwalifikowanych do ulgi określają ustawy o PIT i CIT. Rozliczenie podatku  PIT uwzględniające ulgę badawczo-rozwojową za 2017 musi być wykonane na aktualnie obowiązujących deklaracjach, a dobry darmowy pit online 2018 właśnie taki jest.  Od stycznia 2017 obowiązuje zaktualizowany formularz PIT-36(24) , w którym uwzględniono zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące rozliczania ulgi z tytułu poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem działalności badawczo -rozwojowej, określanej ulgą  B+R. Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. wprowadza poszerzony katalog kosztów, które mogą być odliczone od dochodu podatnika jako wydatki na prowadzoną przez niego działalność badawczo-rozwojową. Do katalogu dodano między innymi koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, uzyskaniem prawa ochronnego na wzór użytkowy. Wymienione koszty mogą uwzględnić tylko podatnicy będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Darmowy pit online 2018 – załączniki do PIT 36

Rozliczenie podatku na deklaracji PIT 36 w zależności od rodzaju dochodu  i ulgi wymaga wypełnienia odpowiednich załączników, które dzielą się na te, w których podatnik wskazuje ulgę: PIT/D  , PIT/0  , PIT/BR  oraz załączniki w których wpisuje dochody: PIT/B, PIT/Z, PIT/M , PIT/ZG, PIT/DS.  Z wypełnionej przez program pit za darmo deklaracji PIT 36 jasno wynika, czy to podatnik jest winny skarbówce pieniądze (i powinien wpłacić je na konto właściwego urzędu skarbowego maksymalnie w dniu 30 kwietnia), czy to on otrzyma zwrot nadpłaconego podatku (urząd ma trzy miesiące od momentu otrzymania deklaracji na wypłacenie nadpłaty).

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here