Prowadzenie KPIR

Właściciele firm, które nie są obowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości, mogą z powodzeniem prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to relatywnie mało skomplikowana ewidencja, bowiem w jej ramach wystarczy księgowanie faktur oraz innych dokumentów, które mogą – w myśl przepisów prawa – stanowić dowód księgowy. Zaznacza się, że możliwe jest także stworzenie dowodu wewnętrznego, który pozwala na zaksięgowanie operacji wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe wystawienie faktury i rachunku.

Książka przychodów i rozchodów pozwala organom skarbowym zorientować się, jak rozwija się działalność przedsiębiorcy i czy wszystkie ponoszone przez niego opłaty można z powodzeniem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Prowadzenie KPIR, pomimo niewielkiej zawiłości, często zlecane jest biurom rachunkowym. Specjalistyczne jednostki zdecydowanie łatwiej radzą sobie z dokonywaniem określonych wpisów, jak również księgowaniem wszelkich wydatków firmowych. Ponadto osoby, które nie czują się pewnie w prowadzeniu omawianej ewidencji, chętnie korzystają z usług podmiotów trzecich, bowiem podlegają oni obowiązkowemu ubezpieczeniu. W przypadku, gdy organ skarbowy wykaże nawet drobne nieprawidłowości, możliwe jest uzyskanie stosownej sumy od ubezpieczyciela.

Obowiązki prowadzenia KPIR przez biuro rachunkowe najczęściej określane są w umowie, która łączy obie strony. W tym zakresie możliwe jest zlecenie dodatkowych czynności, takich jak wypełnianie deklaracji czy obsługa kadrowo-płacowa zakładu pracy. Zdecydowanie rekomendowanym rozwiązaniem jest zlecenie całości spraw obrachunkowych księgowym, bowiem takie podmioty doskonale orientują się w przepisach. Ponadto ryzyko popełnienia jakiegokolwiek błędu jest marginalne, zważywszy na doświadczenie zawodowe specjalistów od rachunkowości. Sama księga może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Szczególnie to drugie rozwiązanie jest bardzo popularne, bowiem umożliwia wgląd w sprawy finansowe firmy bez konieczności wizyty w biurze rachunkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here