Wprowadzenie i przestrzeganie norm Systemu Zarządzania Środowiskowego sprawia, że zyskuje się większą kontrolę nad wydatkami oraz minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Sprawia to, że firma z certyfikatem ISO 14001 podnosi swój prestiż, konkurencyjność na rynku i zwiększa zyski.

Żeby uzyskać certyfikat ISO 14001, należy wdrożyć wymagania określone w normie oraz wystąpić do akredytowanej jednostki certyfikującej, np. Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), o wydanie certyfikatu. Przedstawiciele wybranej jednostki przeprowadzą audit i jeśli jego wyniki okażą się pozytywne, zostanie wydany certyfikat.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Firma starająca się o certyfikat ISO 14001 powinna spełniać wymagania normy określone dla Systemu Zarządzania Środowiskowego. Oznacza to, że dostosowania wedle wytycznych wymagają takie aspekty działalności, jak magazynowanie, pakowanie oraz transport.

Ważnym rejonem działalności, który powinien zostać skorygowany wedle międzynarodowych norm, jest zagospodarowanie odpadów. Często to jeden z bardziej problematycznych obszarów działalności zwłaszcza dużych przedsiębiorstw. Korekta dotychczasowego systemu zagospodarowania odpadów pozwala nie tylko zminimalizować szkodliwy wpływ na środowisko, ale też zaoszczędzić pieniądze.

Norma Systemu Zarządzania Środowiskowego zwiększa efektywność zużycia zasobów oraz energii. Dzięki temu przedsiębiorstwo oszczędza i tym samym zwiększa zyski.

Wprowadzenie zmian zgodnie w wytycznymi pomaga kontrolować ponoszone koszty i przewidywać je dokładniej niż wcześniej. Sprzyja to stabilizacji finansowej i zwiększa konkurencyjność firmy z certyfikatem ISO 14001 na rynku rodzimym i międzynarodowym. Żeby zmiany były skuteczne, powinny być odgórnie ustalone w formie jasnej i spójnej koncepcji polityki środowiskowej.

Redukcja ryzyka środowiskowego

Do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność z Systemem Zarządzania Środowiskowego niezbędne jest określenie i zmniejszenie ryzyka środowiskowego. W tym celu opracowuje się i wdraża procedury postępowania na wypadek wystąpienia incydentu zagrażającego środowisku oraz przeprowadza ćwiczenia z reagowania w takich przypadkach.

Opracowania i stosowania wymagają też metody pomiarów i sprawdzania wpływu na środowisko naturalne. W tym celu ustanawia się procedury sterowania operacyjnego. Aby stworzyć niezbędną dokumentację i na jej podstawie system, konieczne jest przeanalizowanie wraz z pracownikami informacji o przebiegu poszczególnych procesów produkcji. Dzięki zebranym danym można wskazać i wyeliminować słabe strony, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska.

Korzyści z uzyskania certyfikatu ISO 14001

Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego pozwala na redukcję kosztów, ułatwienie gospodarki odpadami, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i energii. Sprawia to, że uzyskanie certyfikatu ISO 14001 wiąże się ze wzrostem zysków firmy, poprawy jej konkurencyjności oraz zyskaniem prestiżu i opinii nowoczesnego przedsiębiorstwa dbającego o środowisko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here