Oznakowania drogowe – kilka rad w sprawie doboru

0
1114

Z różnych form oznakowania drogowego korzystają przede wszystkim pracownicy firm budowlanych, zajmujący się wykonywaniem robót drogowych. Zastosowanie oznakowań gwarantuje bezpieczeństwo zarówno samym robotnikom, jak i uczestnikom ruchu drogowego. Najczęściej mają formę znaków lub barier ustawianych w celu wydzielenia określonego fragmentu jezdni. Ich zastosowanie pozwala także na reorganizację ruchu na drodze oraz wyznaczenie nowych pasów komunikacyjnych.

Oznakowania bezpieczeństwa ruchu drogowego – ogólne wymogi

Zasady umieszczania oznakowań na jezdni zostały uregulowane przez Ministerstwo Infrastruktury w kilku aktach prawnych w 2003 roku. Dokumenty te szczegółowo omawiają sposoby oznakowania, stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze – między innymi w sytuacjach czasowej reorganizacji ruchu spowodowanej remontem lub innym wydarzeniem wymagającym wyłączenia części jezdni.

Oznakowania stosowane w celu wydzielenia danego fragmentu jezdni na długi okres czasu muszą spełniać dodatkowe wymogi. Przede wszystkim, konkretne oznakowania należy dobrać oraz rozlokować w taki sposób, aby gwarantowały dobrą widoczność zarówno za dnia jak i nocą. W ocenie widoczności należy uwzględnić przede wszystkim perspektywę uczestników ruchu drogowego, a także panujące warunki atmosferyczne oraz obecność innych oznakowań w okolicy, których nie należy zasłaniać.

Oznakowania informacyjne nie powinny być przy tym mniejszych rozmiarów, niż ich odpowiedniki stosowane w normalnych warunkach. Zazwyczaj są one odpowiednio większe, co stanowi dodatkowy komunikat dla uczestników ruchu drogowego o pierwszeństwie ich obowiązywania.

Cele i funkcje stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zabezpieczenia drogowe mają pełnić kilka najważniejszych zadań. Przede wszystkim, mają umożliwiać kierowcom dostrzeżenie reorganizacji ruchu drogowego, wskazać nowe pasy ruchu, zabezpieczać ruch samochodów i pieszych, oznaczać granice pasów ruchu i krawędzie drogi, ostrzegać przed potencjalnym niebezpieczeństwem lub trudnymi warunkami drogowymi.

Do najczęściej stosowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należą: słupki prowadzące, słupki krawędziowe, słupki przeszkodowe, tablice rozdzielające, tablice prowadzące, tablice kierujące, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe, a także balustrady, ogrodzenia, słupy blokujące, barieroporęcze, taśmy ostrzegawcze i liczne inne. W zależności od powodu włączenia danego fragmentu jezdni z użytku, dobierany jest odmienny zestaw urządzeń sygnalizujących.

Gdzie można zaopatrzyć się w oznakowania drogowe?

W oznakowania bezpieczeństwa drogowego możesz z łatwością zaopatrzyć się w internecie. Wśród renomowanych dostawców urządzeń, warto zwrócić uwagę na ofertę sklepu easyfance.pl, na którą składają się najróżniejsze rodzaje obiektów, urządzeń i ogrodzeń, stosowanych podczas prac budowlanych na drogach.

W ofercie Easyfance znajdują się między innymi ogrodzenia o różnej konstrukcji, służące zarówno do odgradzania budynków na czas remontu jak i wyznaczania nowych pasów komunikacji na wydzielonych fragmentach jezdni. Ogrodzenia takie nazywamy ogrodzeniami tymczasowymi, które pozwalają na szybkie rozłożenie zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, przemieszczanie oraz dekonstrukcję po zakończeniu prac.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here