Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Sprawozdawczość finansowa pełni istotną rolę – jej celem jest zobrazowanie sytuacji gospodarczej danej firmy odbiorcom zewnętrznym. O ile jednak większość analityków inwestycyjnych czy kredytowych wie, co powinno zawierać sprawozdanie finansowe, o tyle nie zawsze są w stanie zanalizować wpływ poszczególnych transakcji i zdarzeń na poszczególne elementy sprawozdania. W zdobyciu tej umiejętności – i nie tylko – może pomóc szkolenie z zaawansowanej sprawozdawczości finansowej.

Kto powinien zainteresować się szkoleniem z zaawansowanej sprawozdawczości finansowej?

Analitycy finansowi – ale i osoby zaangażowane w analizę informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych pod kątem decyzji inwestycyjnych i kredytowych – powinni wiedzieć nie tylko co zawiera prawidłowo przygotowane sprawozdanie finansowe, ale również – jak interpretować kluczowe pozycje sprawozdań finansowych. Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i zapoznaniem się z bardziej szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej mogą zapisać się na szkolenie „Zaawansowana sprawozdawczość finansowa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości” prowadzonego w ramach Academy of Business.

Szkolenie jest adresowane m.in. do analityków inwestycyjnych, kredytowych, faktoringowych i leasingowych. Co ważne, w szkoleniu można wziąć udział zarówno stacjonarnie jak i online – co może być sporym ułatwieniem dla osób mieszkających w innej części kraju lub np. przebywających na delegacji służbowej. Uczestnicy, którzy zdecydują się na udział w streamingu, otrzymają link do strony internetowej, na której szkolenie emitowane jest w czasie rzeczywistym. Co ważne, uczestnicy szkolenia online mają możliwość czynnego udziału w zajęciach, m.in. poprzez zadawanie pytań.

Szkolenie łączy elementy wykładu, krótkich ćwiczeń, dyskusji i analizowania rozbudowanych case studies, opartych na przykładach pochodzących z autentycznych sprawozdań finansowych. Dzięki temu uczestnicy bazują na rzeczywistych założeniach podczas analizy poszczególnych elementów sprawozdania.

Szkolenie z zaawansowanej sprawozdawczości finansowej: czego można się nauczyć?

Czego można nauczyć się na szkoleniu? Na zajęciach zaprezentowany zostanie przekrój najciekawszych – z punktu widzenia analityka – zagadnień mających zastosowanie do różnych pozycji bilansowych i wynikowych. Oprócz tego uczestnikom zostaną również przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące wszystkich kategorii bilansowych – z naciskiem na różnice w zależności od kategorii aktywa. Dla większości analityków, którzy zdecydują się na udział w szkoleniu, najistotniejsze może być jednak to, że szkolenie ma postać intensywnych warsztatów, na których nauczą się przede wszystkim interpretowania kluczowych pozycji sprawozdań finansowych.

Co obejmuje program szkolenia? Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi bilansu, rachunku zysku i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz z zagadnieniami szczególnymi, takimi jak ujęcie połączeń gospodarczych i grup kapitałowych oraz rachunkowość instrumentów finansowych.

Jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące bilansu, uczestnicy poznają zarówno charakterystykę najważniejszych pozycji bilansowych (poruszane są kwestie ujmowania aktywów i zobowiązań, ujmowania składników aktywów i zobowiązań, aktywowania kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem składnika aktywów, oceny jakości poszczególnych składników zobowiązań, tworzenia rezerw czy interpretowania aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego) jak i dowiadują się, jak ustalana jest wartość bilansowa aktywów i zobowiązań.

Z kolei jeśli mowa o rachunku zysku i strat, uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami stosowanymi w poszczególnych branżach dotyczącymi ujmowania przychodu. Dodatkowo dowiadują się też, które przychody (koszty) i zyski (straty) nie przechodzą przez rachunek zysków i strat. Prowadzący szkolenie tłumaczą również, jakie kategorie przychodów i kosztów powinny być prezentowane w poszczególnych segmentach rachunku.

Uczestnicy mogą także liczyć na omówienie zasad klasyfikacji przepływów.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Osoby, które zdecydują się na udział w szkoleniu z zaawansowanej sprawozdawczości finansowej dla analityków, po jego ukończeniu będą potrafiły m.in. przeanalizować wpływ wybranych transakcji na poszczególne elementy sprawozdania finansowego. Dodatkowo będą znać zasady i rozwiązania księgowe przez pryzmat ich wpływu na poszczególne elementy sprawozdań. Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać na stronie https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/zaawansowana-analiza-sprawozdan-finansowych,19/.

Uczestnicy szkolenia otrzymają także dodatkowe materiały – które przydadzą się nie tylko w czasie uczestnictwa w zajęciach, ale również umożliwią powrót do poruszanych tematów już po zakończeniu szkolenia. Materiały są ilustrowane przykładami praktycznymi.

Szkolenia prowadzone w ramach Academy of Business spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA). Uczestnicy mogą otrzymać od swoich organizacji punkty edukacyjne za udział w szkoleniu.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here