Kredyt dla spółki

Spółki są jedną z podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo często spotykane na rynku podmioty funkcjonują w oparciu o różnorakie przepisy prawne. W związku z powyższym – również różne są zasady, na jakich organizacje te mogą uzyskać finansowanie zewnętrzne w postaci kredytów i pożyczek.

Rodzaje spółek

W polskim prawie występuje kilka podstawowych typów spółek. Pierwszy z nich opiera się o podstawę prawną funkcjonowania takiego podmiotu gospodarczego. Może to być odpowiednio Kodeks Cywilny lub Kodeks Spółek Handlowych. Sama spółka może posiadać własną osobowość prawną (tak jak na przykład popularna spółka z ograniczona odpowiedzialnością), jak i być jej pozbawiona (spółka cywilna). Niezwykle różnorodnie wygląda też sprawa reprezentacji oraz odpowiedzialności wspólników. Jak w tej sytuacji wygląda zaciągnięcie przez spółkę zobowiązań kredytowych? Bardzo różnie, a same banki w wielu wypadkach dodatkowo uzależniają udzielenie go od czynników pozornie niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Kredyt dla spółki – podstawowe rodzaje

Kredytowanie spółki co do zasady powinno być związane z działalnością gospodarczą. W sytuacji, gdy o finansowanie stara się wspólnik (nawet w przypadku, gdy mowa o spółce o charakterze osobowym) mowa być może jedynie o pożyczce dla tej właśnie konkretnej osoby; nie będzie to więc kredyt dla spółki, nawet gdy dochody udokumentowane w związku z udziałem w niej będą podstawą do obliczenia zdolności kredytowej.

Kredyty dla spółki, przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą, można – podobnie jak większość zobowiązań tej kategorii – podzielić na kilka podstawowych typów:

  • pożyczki i kredyt obrotowe – służą finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa; może to być przykładowo zakup materiałów, usług obcych, finasowanie płac pracowników i narzutów na wynagrodzenia;
  • kredyty inwestycyjne – ich przeznaczeniem jest pokrycie kosztów różnego rodzaju działań inwestycyjnych: zakupu maszyn i urządzeń, budowy, przebudowy lub rozbudowy hal, nabycia wartości niematerialnych i prawnych, nabycia udziałów w innych przedsiębiorstwach
  • kredyty w rachunku bieżącym – firmowy odpowiednik debetów na koncie osobistym, umożliwiające wielokrotne zadłużanie się do wysokości przyznanego limitu.

Podany podział nie wyczerpuje oczywiście tematu, a banki w wielu wypadkach stosują rozmaite formy pośrednie opisywanego tu finansowania.

Kredyt dla spółki – jak się starać?

Podstawą do starania się o kredyt dla spółki jest, podobnie jak w przypadku finansowania dla osób fizycznych, wniosek kredytowy. Jednocześnie banki, w związku z licznymi formami, w jakich działalność ta może być prowadzona, stosują rozmaite procedury. Równie ważnym elementem jest tu oczywiście przeznaczenie środków. Z tego punktu widzenia najłatwiejsze do uzyskania będzie w wielu wypadkach finansowanie w rachunku bieżącym, szczególnie gdy ten jest od długiego czasu prowadzony w danej instytucji. Na drugim końcu tak skonstruowanej skali znajdzie się kredyt inwestycyjny, który często wymaga np. przedstawienia biznesplanu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here