Podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą na temat warunków zatrudnienia, dobrze jest dowiedzieć się, jaki system pracy będzie nas obowiązywał. Od tego bowiem zależy kilka ważnych czynników. Różnice są bardzo duże. Poniżej zajmiemy się porównaniem podstawowego oraz zadaniowego systemu czasu pracy. Co trzeba wiedzieć?

System podstawowy

Na początek najpopularniejszy, czyli system zwany podstawowym. Mowa tutaj o ośmiu godzinach pracy w ciągu doby przez pięć dni w tygodniu. Klasycznie jest to czterdzieści tygodniowo, natomiast biorąc pod uwagę maksymalną ilość godzin nadliczbowych, może to być nawet czterdzieści osiem. Okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać czterech miesięcy, jednak istnieją zawody, gdzie może być on wydłużony. Kiedy tak się dzieje? Na przykład w przypadku ochrony osób lub mienia, jak również w rolnictwie okres rozliczeniowy może wynosić maksymalnie sześć miesięcy. Istotną kwestią jest to, że w zawieranej umowie nie powinna się pojawiać informacja na temat układu godzin, podczas których osoba zatrudniona jest do dyspozycji właściciela firmy. W firmie prowadzi się ewidencję czasu pracy, którą można obecnie dla ułatwienia robić za pomocą wygodnego narzędzia inewi.pl. To duża zmiana jakościowa w porównaniu do wcześniejszych papierowych list.

System zadaniowy

Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy to pracownik kontroluje swój rozkład pracy, a przedsiębiorca po prostu sprawdza, czy zadanie zostało wykonane. Konieczne jest ustalenie terminu, który potrzebny jest do zrealizowania takich czynności. Jednak ważną kwestią jest to, że obowiązki muszą być możliwe do zrobienia podczas podstawowego czasu pracy, czyli chodzi o wspomniane osiem godzin dziennie, przy czterdziestu tygodniowo. Jeśli natomiast będą miały miejsce jakieś nieporozumienia w firmie związku z niewywiązywaniem się pracownika ze swoich zadań, to pracodawca powinien mieć świadomość, że to on jest zmuszony udowodnić, że powierzał projekty, które możliwe są do wykonania we wskazanym terminie. Gdy mowa o trybie zadaniowym nie ma konieczności ewidencjonowania godzin.

Podsumowując, powyższe przykłady dotyczą sytuacji skrajnie różnych, choć podstawowa praca powinna być wykonana w czasie podstawowym. Zasadniczą różnicą pomiędzy dwoma wymienionymi systemami jest podejście do ewidencji godzin. W pierwszym przypadku jest to konieczne, w drugim nie. To oczywiście bardzo podstawowa wiedza, którą warto poszerzyć o znajomość innych systemów czasu pracy. Natomiast jeśli z naszej sytuacji w firmie nie będziemy zadowoleni, zawsze możemy wypowiedzieć umowę, a wtedy dobrze jest sięgnąć po przydatne informacje: Rozwiązanie umowy o pracę – co warto wiedzieć?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here