Oblicz z nami resursy dla swoich Urządzeń Transportu Bliskiego!

Urządzenia Transportu Bliskiego (UTB) są grupą urządzeń, wykorzystywanych do przenoszenia ładunków na niewielkie odległości, takich jak dźwigi załadunkowe. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Transportu z 2018 roku, obowiązują nowe przepisy, dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania takich urządzeń. 

Resurs – co to takiego?

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób wykorzystujących Urządzenia Transportu Bliskiego, Ministerstwo nakazało dokładną diagnozę ich stanu. Rozporządzenie to w szczególności ma zastosowanie do wszystkich urządzeń, których historia eksploatacji i przebieg są nieznane. Ministerstwo nakazało możliwie najdokładniejsze odtworzenie historii eksploatacji, w tym danych technicznych i liczby cykli pracy. Parametry te, wraz z wynikiem badania technicznego, stanowią podstawę do wyrokowania o aktualnym stanie technicznym, czyli do wydania rzeczonego resursu. Istotne jest, iż aby resurs w pełni oddawał obecną sytuację urządzenia, wszystkie dane muszą zostać oparte na faktycznej dotychczasowej pracy i rzeczywistych warunkach użytkowania.

Dlaczego warto mieć dobrze wyliczony resurs urządzenia?

Jak już zostało powiedziane, resurs odpowiada stanowi technicznemu urządzenia. Co za tym idzie, jego prawidłowe wyliczenie gwarantuje, iż sezonowa konserwacja lub ewentualne remonty będą mieć miejsce dopiero wówczas, gdy rzeczywiście będą konieczne. Niewłaściwie obliczony resurs mógłby skutkować tym, iż prace naprawcze zostałyby podjęte wcześniej, a zatem pociągnęłoby za sobą koszty szybciej, niż to rzeczywiście konieczne ze względu na eksploatację.

Z kolei zaniżenie ilości cykli pracy i celowe „odmładzanie” UTB może zostać szybko wykryte przez Inspektora Dozoru Technicznego. Takie oszustwo, oprócz stwarzania niebezpieczeństwa, skutkować będzie pociągnięciem do odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych danych.

Jak obliczyć resurs?

Samodzielne obliczenie resursu może nastręczać pewnych trudności. Dlatego, pragnąc przedstawić prawdziwe dane, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką oferuje Pomorskie Centrum Dźwignicowe. Od 2018 roku, czyli od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, firma wykonała już ponad 1500 podobnych obliczeń. Opiera się zawsze na rzeczywistych danych, takich jak wiek, obciążenie i warunki użytkowania urządzenia. Oferta ta obejmuje między innymi dźwigi budowlane, żurawie, wciągarki, podnośniki, suwnice czy windy.

Korzystając z wyspecjalizowanych usług Pomorskiego Centrum Dźwignicowego, można uzyskać dokładne wyliczenie resursu, dzięki czemu Urządzenie Transportu Bliskiego będzie mogło w dalszym ciągu wykonywać pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here