Kiedy jakaś oferta, niezależnie od branży, jest zdecydowanie lepsza od wszystkich propozycji zgłaszanych przez konkurencję, może to budzić podejrzenia. Nie inaczej było w przypadku kantorów internetowych, których początki były skromne, a pierwsze kroki stawiane były wyjątkowo ostrożnie. Ten rodzaj działalności nie jest już niczym nowym i zwłaszcza na Zachodzie kantory online działają prężnie od wielu lat. Dla nas wciąż jeszcze jest to stosunkowa nowość, ale obecnie panujący boom sprawia, że kantory internetowe takie jak PlusKantor, stają się rozpoznawalne na równi z największymi sklepami internetowymi czy bankami. Pozostaje jednak pytanie o źródło tak niskich kosztów wymiany waluty. W wielu przypadkach prowizje , tak zwany spread, są dziesięciokrotnie niższe w kantorach online niż w tradycyjnych kantorach.

Nowoczesny model biznesowy kontra model klasyczny

W klasycznym modelu wymiany walut istniały trzy podmioty. Pierwszym była osoba posiadająca walutę i chcąca ją wymienić na drugą walutę. Drugim elementem był kantor lub inny podmiot, który kupował walutę i wypłacał jej wartość po ustalonym przez siebie kursie. Trzecim graczem była osoba osiadająca drugą walutę i sprzedająca ją pośrednikowi, by ten mógł obsługiwać klientów pierwszego typu. Nie dość, że w takim układzie pojawiał się dwukrotnie moment powstawania prowizji, to jeszcze pośrednik brał na siebie ryzyko, że raz kupionego pieniądza już nie sprzeda. Pomiędzy transakcjami pojawiał się też odcinek czasu, w którym istniało ryzyko zmiany kursu i poniesienia przez pośrednika straty. Nowoczesny mechanizm wyeliminował w zasadzie pośrednika i przekształcił go w podmiot, który łączy ze sobą faktycznych posiadaczy waluty. Spowodowało to wyraźne zmniejszenie kosztów działalności , której przedmiotem jest wymiana walut , co przełożyło się na korzystniejsze ceny.

Kojarzenie oferentów

Dla przykładu, portal PlusKantor nie kupuje ani nie sprzedaje walut. Jest to tylko i aż platforma, na której osoby chcące sprzedać waluty spotykają się z osobami, które waluty chcą kupić. Spotkanie odbywa się w ujęciu zagregowanym, czyli mówiąc obrazowo, po jednej stronie są wszystkie waluty zaoferowane za określoną cenę, a po drugiej wszystkie złotówki do wymiany po określonym kursie. Jeśli na kurs walut online wymiany obejmujący w danym momencie zgodzą się dwie strony, transakcja następuje. Rynki walutowe są niemal idealnie płynne, więc oczekiwanie na transakcje nie ma miejsca. Każdy użytkownik PlusKantor zawiera transakcję w momencie kliknięcia w odpowiedni przycisk.

Kantor online w nowoczesnym modelu biznesowym nie jest nigdy właścicielem walut i nie ponosi żadnego ryzyka. Jego koszty ograniczają się do zapewnienia handlującym możliwości składania i przyjmowania ofert, co oznacza, że minimalne wynagrodzenie zwykle na poziomie poniżej 1% wartości każdej transakcji, w zupełności wystarczy platformie giełdowej na pokrycie kosztów i osiągnięcie dobrych dochodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here