Czy matura ma okres ważności

Świadectwo dojrzałości to niezbędny dokument, jeżeli planuje się kontynuowanie nauki na studiach. Ciągłe zmiany dotyczące matury m.in. jej sposobu przeprowadzania, generują wiele pytań wokół tego tematu. Jak długo jest ważny egzamin? Czy w ogóle ma on jakikolwiek termin ważności? Czy po kilku latach konieczne jest powtórne jego zdanie? Na te pytania odpowiedź znajdziesz w artykule.

Matura bez terminu ważności

Od 2005 roku egzamin państwowy nazywany jest nową maturą. Głównym organem odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie są Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Czas zdawania matury przypada na okres od maja do września, a opracowanie jego harmonogramu leży po stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wśród przedmiotów obowiązkowych części pisemnej znajdują się: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz język mniejszości narodowej (tylko w szkołach z nauczaniem języka danej mniejszości), a w części ustnej – język polski, język nowożytny i język mniejszości narodowej (w szkołach uczących danego języka mniejszości). Drugą część stanowią z kolei przedmioty dodatkowe, które, jak sama nazwa wskazuje, wybiera absolwent. Jednak to, co najważniejsze, to to, że sam dokument świadectwa maturalnego nie zawiera daty ważności. Oznacza to naturalnie, że świadectwo dojrzałości ważne jest bezterminowo. Dlatego, jeżeli dana osoba ma dokument potwierdzający zdanie egzaminu, może na jego podstawie aplikować na uczelnię nawet po kilku latach.

Co jeszcze warto wiedzieć o nowej maturze?

  • Jej głównym założeniem jest zastąpienie egzaminów wstępnych na uczelnie. Przedmioty zostały dobrane w taki sposób, aby absolwenci szkół średnich mogli na jej podstawie dostać się na wymarzony kierunek studiów.
  • Prawo do egzaminu poprawkowego (w sierpniu) mają jedynie osoby, które nie zdały jednego egzaminu z przedmiotów obowiązkowych (pisemnie lub ustnie).
  • Poprawić maturę (np. w celu dostania się na bardziej prestiżową uczelnię) może każdy zainteresowany. Można to zrobić przez 5 kolejnych lat.
  • Po 5 przysługujących na poprawę latach, jeżeli nadal chce się polepszyć wyniki matury, konieczne jest zdawanie całego egzaminu od nowa, gdyż traci on ważność. Uwaga! Dotyczy to tylko osób, które poprawiają maturę.

Jaki jest cel zdawania matury?

Wokół tego dokumentu krąży wiele kontrowersji. Matura ma za zadanie otworzyć zainteresowanym osobom drzwi do uczelni (np. takich jak Zachodniopomorska Szkoła Biznesu). Jej przeciwnicy uważają jednak, że lepszym rozwiązaniem są dawne egzaminy wstępne na uczelnię, które lepiej weryfikują stan wiedzy niż ogólny dokument. Co więcej, argumentem przeciw jest także obszerny program nauczania, na który nie zawsze starcza czasu w trakcie nauki w szkole średniej, co kończy się najczęściej koniecznością uczęszczania na prywatne lekcje. Na ten moment jednak egzamin maturalny jest obligatoryjny dla każdej osoby, która pragnie kontynuować naukę na studiach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here