Czy jest praca po pedagogice?

Zawód pedagoga to duża odpowiedzialność, aby go wykonywać trzeba mieć odpowiednie predyspozycje i wykształcenie. Studia pedagogiczne oferowane są przez wiele uczelni w Polsce, ale czy warto dzisiaj na nie iść? Jakie są możliwości zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku?

Student pedagogiki musi wyróżniać się odpornością na stres, cierpliwością i wyrozumiałością. Na studiach poznaje podstawy z zakresu biologii, socjologii, psychologii oraz dydaktyki. W zależności od specjalizacji, rozszerza swoją wiedzę w konkretnej dziedzinie. Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w każdym wieku, ponieważ pedagog to nie tylko nauczyciel.

To również terapeuta, pracownik socjalny, coach, instruktor, gerontolog oraz wiele innych zawodów, gdzie potrzebna jest umiejętność pracy z ludźmi. W zależności od specjalności absolwenci pedagogiki zajmują się różnymi dziedzinami. Łącznikiem ich wszystkich jest wspieranie drugiego człowieka w rozwoju i osiąganiu sukcesu.

Absolwent z dyplomem pedagoga w ręku ma szeroką perspektywę zatrudnienia. Dzięki wszechstronnym umiejętnościom jakie zdobył na studiach może podjąć pracę w wielu miejscach. Gwarancją pracy jest to, że pedagog zawsze będzie potrzebny. Każde kolejne pokolenie wchodzące co roku w szkolne mury potrzebuje nauczycieli, wychowawców, opiekunów, instruktorów.

Doradztwo zawodowe oraz coaching zyskują coraz większą popularność i coraz więcej osób otwiera się na pomoc terapeutów. Pedagodzy mają więc przewagę na rynku pracy kończąc studia. Pedagogika ma też zaletę, o której rzadko się wspomina. Mając odpowiednie wykształcenie lepiej rozumie się dzieci i łatwiej jest odpowiednio z nimi postępować. To przekłada się na relację z własnym dzieckiem, dzięki czemu można stać się lepszym rodzicem.

Wybierając uczelnię, na której zamierzamy podjąć studia I lub II stopnia warto zwrócić uwagę na specjalności jakie oferuje na kierunku pedagogika. Studia magisterskie powinny być dopasowane do naszych zainteresowań i zawodu jaki planujemy wykonywać. Wiele przyszłościowych specjalności proponuje Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Poza pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą w ofercie uczelni można znaleźć coaching, pedagogikę tańca, doradztwo zawodowe z e-mentoringiem, pedagogikę resocjalizacyjną czy gerontologię.  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here