Umiejętności interpersonalne menedżera – klucz do sukcesu

Praca na stanowisku menedżera to zajęcie trudne i bardzo odpowiedzialne. Aby zostać dobrym menedżerem, należy posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną czy doświadczenie zawodowe, ale także umiejętności interpersonalne. Skuteczne prowadzenie biznesu i zarządzanie ludźmi opiera się bowiem głównie na prowadzeniu rozmów. Jak robić to prawidłowo, aby osiągnąć zamierzony efekt?

Kompetencje ważne w pracy menedżera

W codziennej pracy współczesnego menedżera ważne są nie tylko kompetencje twarde, ale również miękkie, przy czym:

  • twarde – nie można się z nimi urodzić. Określają zakres wiedzy merytorycznej, zdobytej w toku studiów, szkoleń, kursów czy dotychczasowych doświadczeń zawodowych. Umiejętności twarde to m.in. znajomość języków obcych lub programów graficznych. Ich rozwijanie jest możliwe jedynie poprzez praktykę i zdobywanie nowych doświadczeń. Umiejętności te są mierzalne – ich posiadanie można potwierdzić stosownym dokumentem bądź certyfikatem;
  • miękkie – zwykle są wrodzone, chociaż można je również nabyć na podstawie doświadczeń i obserwacji z dzieciństwa, czasów szkolnych czy z dorosłego już życia. Umiejętności miękkich nie można zmierzyć, ponieważ są związane z charakterem człowieka, jego wartościami oraz wyznawanymi zasadami. Określają m.in. relacje społeczne, a także pomagają funkcjonować wśród ludzi. Dzieli się je na umiejętności interpersonalne (np. umiejętność prowadzenia rozmów oraz umiejętności, które dotyczą siebie samego (np. radzenie sobie z dużym stresem). W równym stopniu przydają się w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Umiejętności interpersonalne w pracy menedżera

Menedżer w trakcie swojej codziennej pracy pełni wiele ról i ma różne zadania, którym musi sprostać. Jest odpowiedzialny m.in. za stałe poszukiwanie balansu między intuicją a tym co racjonalne z biznesowego punktu widzenia. Posiadanie i doskonalenie kompetencji miękkich ułatwia komunikowanie się z zespołem, a tym samym egzekwowanie od współpracowników wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Bardzo ważna jest np. umiejętność budowania trwałych relacji z teamem, aby skutecznie go motywować i angażować w życie firmy. Dobry menedżer musi również umiejętnie zarządzać swoim czasem, koordynować projekty, za które jest odpowiedzialny i na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy. Jednocześnie niezbędna jest nie tylko wizja tego, jak zarządzać danym projektem czy firmą, ale również jak wdrażać zmiany, słuchać podwładnych i z nimi rozmawiać. Oprócz tych umiejętności interpersonalnych, menedżer musi także nieustannie dzielić się swoją wiedzą specjalistyczną, kreatywnością i stosunkiem do pracy. Kompetencje miękkie stanowią więc fundament jego sukcesu zawodowego.

Nic dziwnego, że liczne szkolenia menedżerskie koncentrują się właśnie na umiejętnościach miękkich managera. Wystarczy przejrzeć program tego typu szkoleń, np. na https://eventis.pl/szkolenia/menedzerskie, aby zrozumieć jak szeroką wiedzę z zakresu kierowania ludźmi i komunikacji interpersonalnej powinien posiadać menedżer, aby z sukcesem zarządzać zespołem.

Rozmowa w pracy menedżera – podstawa komunikacji

Umiejętności interpersonalne, a więc także komunikacja w firmie to bardzo ważny element w pracy każdego współczesnego menedżera. Do jego obowiązków należy m.in. kierowanie konkretnym działem oraz zapewnienie optymalnego przepływu informacji między pracownikami. Dobry menedżer jako pośrednik w przekazywaniu informacji musi więc posiadać umiejętność prowadzenia rozmów zarówno ze swoimi przełożonymi, jak i teamem, którym kieruje.

Trudność polega jednak na tym, że każdy ma inny charakter i osobowość – niektórzy są otwarci i komunikatywni, inni natomiast są introwertykami. Rozmowa w pracy menedżera jest więc o tyle trudnym zagadnieniem, że powinna być dostosowana do rozmówcy – kierownik musi bowiem umieć rozmawiać z każdym, aby swobodnie przekazywać mu wszelkie niezbędne informacje czy instrukcje. Umiejętności interpersonalne stanowią więc podstawę i klucz do sukcesu każdego menedżera.

„Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa”.

– James Humes

Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że komunikacja z zespołem będzie skuteczna i efektywna jedynie wówczas, gdy oprócz prowadzenia rozmów, menedżer będzie także potrafił słuchać swoich podwładnych. To właśnie umiejętność uważnego słuchania pozwala np. na wyłonienie najistotniejszych kwestii związanych z poruszoną kwestią.

Rozmowa w pracy menedżera – dostosowana do odbiorcy

Aby przekaz nadany przez menedżera był efektywny, musi być dostosowany do każdego odbiorcy tak, aby był przez niego zrozumiany. I tak:

  • komunikacja w górę (do przełożonych) nie może być zaskakująca, dlatego należy odpowiednio wcześnie przygotować drugą stronę na odbiór przygotowanych informacji;
  • komunikacja w dół (do podwładnych/zespołu) musi być rzeczowa, a zarazem czytelna. Menedżer powinien więc zawsze upewnić się, czy przekazany przez niego komunikat został właściwie zrozumiany. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych nieporozumień czy napięć w teamie.

Rozmowy w pracy menedżera – szkolenie

Aby nauczyć się umiejętnie przeprowadzać rozmowy na stanowisku menedżera, warto wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu (np. https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/rozmowy-narzedziem-pracy-menedzera,233/).

Decydując się na ten krok, można między innymi pozyskać wiedzę z zakresu aktualnych standardów rozmów menedżerskich, ich przebiegu oraz skutecznych sposobów na prowadzenie efektywnej rozmowy, w celu realizacji założonego celu. Szkolenie z doskonalenia umiejętności interpersonalnych i prowadzenia rozmów to także świetna okazja, aby dowiedzieć się, jak radzić sobie z rozmowami szczególnie trudnymi, czyli takimi, w trakcie których pojawiają się emocje i uruchamiają mechanizmy obronne lub druga strona ma np. nieuzasadnioną pewność siebie czy odmienny punkt widzenia.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here