Umiejętności interpersonalne menedżera – klucz do sukcesu

Praca na stanowisku menedżera to zajęcie trudne i bardzo odpowiedzialne. Aby zostać dobrym menedżerem, należy posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną czy doświadczenie zawodowe, ale także umiejętności interpersonalne. Skuteczne prowadzenie biznesu i zarządzanie ludźmi opiera się bowiem głównie na prowadzeniu rozmów. Jak robić to prawidłowo, aby osiągnąć zamierzony efekt?

Kompetencje ważne w pracy menedżera

W codziennej pracy współczesnego menedżera ważne są nie tylko kompetencje twarde, ale również miękkie, przy czym:

  • twarde – nie można się z nimi urodzić. Określają zakres wiedzy merytorycznej, zdobytej w toku studiów, szkoleń, kursów czy dotychczasowych doświadczeń zawodowych. Umiejętności twarde to m.in. znajomość języków obcych lub programów graficznych. Ich rozwijanie jest możliwe jedynie poprzez praktykę i zdobywanie nowych doświadczeń. Umiejętności te są mierzalne – ich posiadanie można potwierdzić stosownym dokumentem bądź certyfikatem;
  • miękkie – zwykle są wrodzone, chociaż można je również nabyć na podstawie doświadczeń i obserwacji z dzieciństwa, czasów szkolnych czy z dorosłego już życia. Umiejętności miękkich nie można zmierzyć, ponieważ są związane z charakterem człowieka, jego wartościami oraz wyznawanymi zasadami. Określają m.in. relacje społeczne, a także pomagają funkcjonować wśród ludzi. Dzieli się je na umiejętności interpersonalne (np. umiejętność prowadzenia rozmów oraz umiejętności, które dotyczą siebie samego (np. radzenie sobie z dużym stresem). W równym stopniu przydają się w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Umiejętności interpersonalne w pracy menedżera

Menedżer w trakcie swojej codziennej pracy pełni wiele ról i ma różne zadania, którym musi sprostać. Jest odpowiedzialny m.in. za stałe poszukiwanie balansu między intuicją a tym co racjonalne z biznesowego punktu widzenia. Posiadanie i doskonalenie kompetencji miękkich ułatwia komunikowanie się z zespołem, a tym samym egzekwowanie od współpracowników wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Bardzo ważna jest np. umiejętność budowania trwałych relacji z teamem, aby skutecznie go motywować i angażować w życie firmy. Dobry menedżer musi również umiejętnie zarządzać swoim czasem, koordynować projekty, za które jest odpowiedzialny i na bieżąco rozwiązywać ewentualne problemy. Jednocześnie niezbędna jest nie tylko wizja tego, jak zarządzać danym projektem czy firmą, ale również jak wdrażać zmiany, słuchać podwładnych i z nimi rozmawiać. Oprócz tych umiejętności interpersonalnych, menedżer musi także nieustannie dzielić się swoją wiedzą specjalistyczną, kreatywnością i stosunkiem do pracy. Kompetencje miękkie stanowią więc fundament jego sukcesu zawodowego.

Rozmowa w pracy menedżera – podstawa komunikacji

Umiejętności interpersonalne, a więc także komunikacja w firmie to bardzo ważny element w pracy każdego współczesnego menedżera. Do jego obowiązków należy m.in. kierowanie konkretnym działem oraz zapewnienie optymalnego przepływu informacji między pracownikami. Dobry menedżer jako pośrednik w przekazywaniu informacji musi więc posiadać umiejętność prowadzenia rozmów zarówno ze swoimi przełożonymi, jak i teamem, którym kieruje.

Trudność polega jednak na tym, że każdy ma inny charakter i osobowość – niektórzy są otwarci i komunikatywni, inni natomiast są introwertykami. Rozmowa w pracy menedżera jest więc o tyle trudnym zagadnieniem, że powinna być dostosowana do rozmówcy – kierownik musi bowiem umieć rozmawiać z każdym, aby swobodnie przekazywać mu wszelkie niezbędne informacje czy instrukcje. Umiejętności interpersonalne stanowią więc podstawę i klucz do sukcesu każdego menedżera.

„Sztuka komunikacji jest językiem przywództwa”.

– James Humes

Jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że komunikacja z zespołem będzie skuteczna i efektywna jedynie wówczas, gdy oprócz prowadzenia rozmów, menedżer będzie także potrafił słuchać swoich podwładnych. To właśnie umiejętność uważnego słuchania pozwala np. na wyłonienie najistotniejszych kwestii związanych z poruszoną kwestią.

Rozmowa w pracy menedżera – dostosowana do odbiorcy

Aby przekaz nadany przez menedżera był efektywny, musi być dostosowany do każdego odbiorcy tak, aby był przez niego zrozumiany. I tak:

  • komunikacja w górę (do przełożonych) nie może być zaskakująca, dlatego należy odpowiednio wcześnie przygotować drugą stronę na odbiór przygotowanych informacji;
  • komunikacja w dół (do podwładnych/zespołu) musi być rzeczowa, a zarazem czytelna. Menedżer powinien więc zawsze upewnić się, czy przekazany przez niego komunikat został właściwie zrozumiany. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych nieporozumień czy napięć w teamie.

Rozmowy w pracy menedżera – szkolenie

Aby nauczyć się umiejętnie przeprowadzać rozmowy na stanowisku menedżera, warto wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu (np. https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/rozmowy-narzedziem-pracy-menedzera,233/).

Decydując się na ten krok, można między innymi pozyskać wiedzę z zakresu aktualnych standardów rozmów menedżerskich, ich przebiegu oraz skutecznych sposobów na prowadzenie efektywnej rozmowy, w celu realizacji założonego celu. Szkolenie z doskonalenia umiejętności interpersonalnych i prowadzenia rozmów to także świetna okazja, aby dowiedzieć się, jak radzić sobie z rozmowami szczególnie trudnymi, czyli takimi, w trakcie których pojawiają się emocje i uruchamiają mechanizmy obronne lub druga strona ma np. nieuzasadnioną pewność siebie czy odmienny punkt widzenia.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here