Restrukturyzacja firmy – podstawowe informacje

0
1346

Kancelaria restrukturyzacyjna specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym. Mianem tym określa się ustawę wprowadzoną 15 maja 2015 r., która reguluje zasady zawierania układu przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością z wierzycielem. Celem tej ustawy jest uniknięcie upadłości. Zawód doradcy restrukturyzacyjnego związany jest ze wspomnianą ustawą, która zmodyfikowała prawo upadłościowe i naprawcze. Oprócz znajomości zagadnień prawa upadłościowego i naprawczego, doradca pracujący w Kancelarii restrukturyzacyjnej powinien posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami.

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja firmy to proces gwałtownych zmian w sferze kapitałowej oraz w organizacji przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja pozwala na stworzenie odpowiednich warunków, które zapewnią wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz poprawę pozycji firmy na rynku. Wyróżnia się:

 • restrukturyzację antykryzysową (naprawczą) – ma na celu ustabilizowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najczęściej jej przyczyną jest zła kondycja finansowa firmy. Przeprowadzana jest w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością,
 • restrukturyzację kreatywną (rozwojową) – bazuje na zmianach strukturalnych w firmie. Zwykle ma charakter innowacyjny. Jest podejmowana w sposób względnie niezależny od aktualnych zmian otoczenia.
 • restrukturyzację adaptacyjną (dostawczą) – zapobiega pogarszaniu się pozycji konkurencyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez dokonanie zmian w strukturze firmy,
 • restrukturyzację antycypacyjną – opiera się na benchmarkingu, a więc polega na analizie rynku pod kątem istniejących trendów.

Postępowanie restrukturyzacyjne i zakres regulacji ustawy

 • postępowanie o zatwierdzenie układu – postępowanie prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego, nie musi być zatwierdzone przez sąd,
 • przyspieszone postępowanie układowe – nadrzędnym celem przyspieszonego postępowania układowego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez zawarcie układu z wierzycielami. W przeciwieństwie do postępowania o zatwierdzenie układu, wybór nadzorcy sądowego jest obowiązkiem sądu,
 • postępowanie układowe – umożliwia zawarcie układu z wierzycielami w uproszczonym trybie,
 • postępowanie sanacyjne – ma również na celu ustabilizowanie sytuacji gospodarczej dłużnika poprzez sporządzenie planu restrukturyzacyjnego.

Kancelaria restrukturyzacyjna:

 • obsługuje dłużnika, który chciałby rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne,
 • obsługuje wierzyciela domagającego się ogłoszenia upadłości dłużnika,
 • reprezentuje przedsiębiorstwo w postępowaniu upadłościowym.

Kolejne informacje znajdziesz na https://www.krp-ks.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here