Masz szansę zostać wspólnikiem w firmie? Dowiedz się, co Ci w tym pomoże

W życiu podobno nie ma przypadków i może się zdarzyć, że w momencie, w którym chcemy zrezygnować z etatowej pracy, spotykamy człowieka, z którym możemy otworzyć działalność gospodarczą. Nie da się jednak tego zrobić bez pieniędzy, a gdy tych brakuje, warto się postarać o kredyt na firmę na start.

Co zrobić, by otrzymać kredyt na firmę na start?

Na rynku finansowym jest wiele kredytów i pożyczek gotówkowych, z których możemy opłacić otwarcie działalności gospodarczej. Część z nich przyznaje się osobom fizycznym (kredyt gotówkowy), a część już istniejącym firmom. Większość banków wymaga jednak co najmniej 6-, a częściej nawet 12-miesięcznego bytowania na rynku. Obecnie banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i oferują także kredyt na firmę na start, ale do wnioskowania trzeba się odpowiednio przygotować. Najważniejszy jest dobry biznesplan, czyli rozpisane plany dotyczące działalności firmy i szansy na zysk – musi on przekonać analityków bankowych, którzy winni uwierzyć w szanse powodzenia naszego przedsiębiorstwa. Warunkiem otrzymania kredytu będzie także złożenie wniosku kredytowego, wraz z wymaganymi przez bank załącznikami. Wśród załączników najczęściej pojawiają się: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na ZUS i US, biznesplan przedsięwzięcia, wpis do rejestru działalności gospodarczej, a także zaświadczenia o możliwości zabezpieczenia kredytu, np. hipoteka na nieruchomości.

Rodzaje kredytu na firmę na start rozpoczynających działalność

Nowe firmy mogą otrzymać limit kredytowy w rachunku bieżącym – można z niego korzystać wielokrotnie, ponieważ każda wpłata na rachunek jest przekazywana w pierwszej kolejności na spłatę istniejącego zadłużenia, a jednocześnie powiększa kwotę, którą można wypłacić. Młode przedsiębiorstwa często decydują się na kredyt obrotowy, czyli pieniądze, które pozwalają na finansowanie bieżącej działalności firmy. Kredyt inwestycyjny na finansowanie majątku trwałego pozwala na zrealizowanie inwestycji, które mają na celu modernizację majątku trwałego. Kredyt dla firm może być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Stosuje się także przewłaszczenie na zabezpieczenie, cesję wierzytelności, poręczenie osoby trzeciej, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw ustanowiony na majątku trwałym firmy.

Kredyt na firmę na start ze wsparciem rządowym – szansa dla młodych przedsiębiorców

Można starać się także o kredyt dla firm ze wsparciem rządowym. Program ten jest skierowany do osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a ich wypłacalność gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który pokryje zadłużenie właściciela firmy, który nie będzie w stanie spłacać kredytu. Nie oznacza to umorzenia długu – kredytobiorca będzie musiał spłacić zadłużenie bezpośrednio do BGK.

Chcąc zapewnić płynność finansową firmie, którą zakładamy, możemy wnioskować o kredyt na firmę na start, który będzie zastrzykiem gotówki ułatwiającym rozpoczęcie działalności.

Tutaj znajdziesz informacje o kredytach dla firm: https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/kredyty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here