Jak outsourcing kadr pomaga firmom nadążać za zmianami w przepisach prawa?

Outsourcing jest często pierwszym krokiem do udoskonalenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest gwarantem terminowości, rzetelności i bezpieczeństwa. Co więcej, prowadzenie obsługi kadrowej przez firmę zewnętrzną daje pewność, że przedsiębiorstwo działa zgodnie z aktualnymi przepisami.

Przepisy zmieniają się dynamicznie, a każdy przedsiębiorca ma obowiązek nadążania za zmianami i dostosowywania się do nich. Przekazanie obowiązku prowadzenia spraw pracowniczych podmiotom zewnętrznym jest gwarancją podążania za wszelkimi zmianami w przepisach prawa. Co więcej, firmy outsourcingowe oferują wsparcie merytoryczne w kwestiach związanych z prawem pracy czy ubezpieczeniami,  a także sprawami kadrowymi.

Outsourcingu kadr – kiedy warto?

Przedsiębiorca może stworzyć w firmie własny dział kadr, zatrudnić pracowników i powierzyć im konkretne obowiązki. Może również zdecydować się na outsourcing kadr. Oznacza to, że to firma zewnętrzna będzie prowadzić dokumentację pracowników, wyliczać urlopy, odszkodowania, odprawy i inne. To firma outsourcingowa będzie zgłaszać pracowników do ZU-u, monitorować uprawnienia pracownicze oraz terminy związane z zatrudnieniem. Często usługami, które oferują firmy outsourcingowe, są dyżury w firmie klienta, a także koordynacja szkoleń czy sprawowanie kontroli nad przeprowadzaniem przez pracowników okresowych badań. Zakres czynności wykonywanych zewnętrznie jest więc bardzo szeroki i zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy firmami podpisującymi umowę. Dla przedsiębiorcy kluczowe znaczenie ma fakt, iż wszystkie procesy powierzone firmie zewnętrznej przebiegają zgodnie z najnowszymi, aktualnymi przepisami prawa. To firma outsourcingowa dba o zgodność i ciągłą kontrolę zmian prawnych, które mogą mieć wpływ na sytuację osób zatrudnionych. Trzeba pamiętać, że pracownicy firm zewnętrznych są specjalistami w danej dziedzinie, mają wiedzę na temat zarządzania kadrami oraz duże doświadczenie.

Outsourcing kadr – dodatkowe zalety

Outsourcing kadr zapewnia także redukcję kosztów, pozwala efektywniej zarządzać biznesem, skupić się na priorytetach. Pozwala przenieść odpowiedzialność na pracowników firmy zewnętrznej, zwłaszcza w zakresie kontaktów z ZUS oraz PIP. Outsourcing można określić jako bezpieczeństwo, poufność, profesjonalizm, kompleksowość i nowoczesność. Przedsiębiorcy decydujący się na taką formę współpracy mogą liczyć na wiele korzyści płynących z rozwiązania. Najlepszym wyborem są firmy o pewnej, ugruntowanej pozycji, funkcjonujące na rynku od lat.

ZOBACZ TAKŻE: Jak outsourcing kadr i płac pomaga minimalizować koszty w firmie? Korzyści finansowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here