uprawnienia elektryka

Elektryk, aby w pełni mógł zajmować się swoim zawodem powinien posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie w dziedzinie elektryki.  Dodatkowo osoba chcąca w przyszłości wykonywać ten zawód powinna mieć zdany egzamin, który jest uwieńczeniem nauki w szkole zawodowej, technikum czy kursu czeladniczego. Jest to bardzo ważne. Obszar pracy elektryka jest rozległy. Z jego pomocy będą mogły skorzystać osoby mieszkające w domku jednorodzinym, a także właściciele ogromnych obiektów handlowych. 

Przeczytaj też: https://www.zlecenia.pl/blog/elektryk-uprawnienia-zawodowe/

O jakie uprawnienia może starać się elektryk?

Elektryk posiada trzy zasadnicze stopnie zawodowe są to: elektryk, technik elektryk i inżynier elektryk. Różnią się one przede wszystkim poziomem wykształcenia, a także zakresem uprawnień. Oto kilka z nich:

  • zawodowe w zakresie eksploatacji i dozoru,
  • budowlane,
  • rzeczoznawczy budowlanego,
  • biegłego sądowego,
  • specjalisty i weryfikatora SEP,
  • specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej,
  • do sporządzania certyfikatów energetycznych.

W największej ilości przypadków elektrycy starają się o uprawnienia w zakresie eksploatacji, instalacji oraz sieci energetycznych. Jest to jeden z podstawowych stopni zawodowych. Rocznie zdobywa je około 100 tysięcy elektryków. Dodatkowo ważne jest, aby posiadać doświadczenie w tej dziedzinie. W szczególności ważna jest szeroka wiedza techniczna. Szczegółowe wytyczne możemy znaleźć w ustawie „Prawo energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby trudniące się w eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Uprawnienia elektryka — w jaki sposób je uzyskać?

Świadectwo klasyfikacyjne jest to dokument, który daje elektrykowi niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu. Świadectwo te upoważnia do samodzielnej pracy na stanowisku i urządzeniu.  Zostaje on uzyskany na podstawie zdanych egzaminów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Dzięki nim otwierają się nasze drzwi do kariery zawodowej. Jednak nie wszystkie kwalifikacje są dane na okres bezterminowy. Istnieje obowiązek powtarzania po upływie 5 lat, jeżeli pracujemy dla konsumentów prywatnych, a także mikro przedsiębiorstw.

Zobacz też: http://bizneswiki.pl/elektryk-na-czym-polega-jego-praca/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here