Kryptowaluty a podatek VAT

Kryptowaluty to tak zwana waluta wirtualna, jednak możliwość płacenia nią lub obrotu, w dzisiejszym świecie jest coraz bardziej realna i spotykana w praktyce. Jednym z aspektów obrót kryptowalutami jest możliwość ich tworzenia – a dokładniej „wykopywania”. Za pomocą specjalnych obliczeń i algorytmów, podatnicy mogą kopać kryptowaluty niczym złoto. Jakie aspekty podatkowe w zakresie VAT może mieć taka działalność?

Opodatkowanie VAT – zasady ogólne

Nie jest tajemnicą, że należy zapłacić podatek od kryptowalut. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia z dnia 11 marca 2004 r., ustawodawca określił przedmiot opodatkowania w ar. 5 stwierdzając, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Dalej, w przepisach art. 7 ust 1 i art. 8 ust. 1 wyjaśniono jak należy rozumieć odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług, gdzie:

  • Przez dostawę towarów – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel;
  • Przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Kopianie kryptowalut, a VAT

Na tej podstawie można więc założyć, że „wykopanie” nowej kryptowaluty, która nigdy nie miała właściciela (bo jest to rodzaj stworzenia jej), nie powinno być traktowane jako dostawa towarów. Może być jednak teoretycznie potraktowane jako świadczenie usług. Należy jednak od razu zaznaczyć, że zgodnie z dostępnymi interpretacjami i orzecznictwem nie oznacza to jednoznacznie konieczności zapłaty podatku VAT po wykopaniu nowej kryptowaluty.

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, z dnia 23 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 54/16, tego typu transakcje mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 7 ustawy o VAT – czyli dla transakcji dotyczących między innymi walut.

podatek VAT

Sąd stwierdził w swoim orzeczeniu co następuje:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy, lub które mają wartość numizmatyczną. Powyższe zwolnienie stanowi implementację przepisów dyrektywy 2006/112”

Polski Sąd w swoim wyroku powołał się również na orzecznictwo międzynarodowe, w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i przypomniał, że:

Ze wskazanego orzeczenia TSUE wprost wynika, że świadczenie usług, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty Bitcoin i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu artykułu 135 ust. 1 lit. e dyrektywy 2006/112.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here