Osiąganie przychodów podczas prowadzenia biznesu jest możliwe tylko dzięki dobremu zarządzaniu. Jest to zagadnienie bardzo szerokie i można tu wydzielić wiele elementów składowych.

Jedną z ważniejszych kwestii jest odpowiednie gospodarowanie zasobami firmy. Aby poprawić efektywność w tym zakresie warto wdrożyć normę ISO 55001. (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/Asset+Management )

Zarządzanie zasobami, czyli…

Zasoby każdej organizacji można podzielić na materialne oraz niematerialne. Do pierwszych zaliczają się przede wszystkim wszelkie nieruchomości, sprzęt, pojazdy, maszyny oraz innego typu wyposażenie i środki finansowe, którymi dysponuje firma. Zarządzanie tymi zasobami musi być obecne na wszystkich etapach: od projektowania i wytwarzania poprzez uruchamianie i eksploatację, aż po utylizację. Zasoby niematerialne to przede wszystkim wiedza i doświadczenie, a także relacje, wizerunek i wartości, czy systemy funkcjonalne. Tutaj głównym celem zarządzania jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zwiększanie wartości tych zasobów.

Jakie są korzyści z wdrożenia ISO 55001?

System ten daje wytyczne, dzięki którym można podnieść poziom ROI, czyli zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. ISO 55001 wpływa też na obniżenie ryzyka związanego z efektywnością kosztową przy podejmowaniu decyzji. Dzięki wprowadzeniu zasad Systemu Zarządzania Zasobami można obniżyć koszty prowadzenia działalności przy jednoczesnym wzroście wartości zasobów, którymi dysponuje firma. Poprzez identyfikację obszarów, które wymagają poprawy, a następnie wdrożenie działań naprawczych, można też w łatwy sposób podnieść poziom przychodów organizacji. Warto też podkreślić, że wdrożenie normy ISO 55001 wpływa korzystnie na wizerunek firmy, który jest jednym z kluczowych zasobów niematerialnych. Posiadanie certyfikacji w tym zakresie jest czytelnym znakiem dla interesariuszy, że przedsiębiorstwo zarządza swoimi zasobami skutecznie i w sposób zrównoważony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here