Deklaracja zgodności CE (Conformité Européenne) – kiedy jest potrzeba i jak ją uzyskać?

0
3452

Znak CE widzimy na wielu produktach obecnych w sklepach, nie zawsze jednak wiemy, co on oznacza. Dla jednych to określenie miejsca produkcji, dla innych wyróżnik jakości. Jednak te dwie literki, a właściwie procedury poprzedzające ich umieszczenie, odgrywają dużo ważniejszą rolę – stoją na straży bezpieczeństwa użytkowania.

Kiedy potrzebny jest znak CE?

Oznaczenie CE stanowi deklarację producenta, że jego wyrób spełnia normy związane z unijnymi dyrektywami Nowego Podejścia. Normy te zostały wprowadzone w odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia stanu prawnego i odnoszą się głównie do kwestii bezpieczeństwa, ochrony środowiska, potwierdzają również wyeliminowanie przez wytwórcę ewentualnych źródeł zagrożenia. Oznakowanie to jest obowiązkowe, co oznacza, że brak deklaracji na produkcie z grupy zobligowanej do jego posiadania, skutkował będzie niedopuszczeniem do obrotu i użytkowania na terenie krajów Unii Europejskiej. Tym samym stanowi on swoisty paszport umożliwiający podbój rynków i jako taki jest obiektem pożądania wielu przedsiębiorców.

Deklarację zgodności może wystawić producent urządzenia i to on przejmuje odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych informacji. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, kiedy importer lub dystrybutor opatruje produkt własnym znakiem i sprzedaje go pod swoją markę. Jest to dość często spotykane w przypadku elektroniki, kiedy to jedna fabryka produkuje bliźniaczy model sprzętu dla kilku podmiotów, sprzedających go później pod indywidualnymi nazwami. Taki scenariusz również wymaga zgromadzenia i przechowywania odpowiedniej dokumentacji, której okazanie może być konieczne podczas kierowania produktu do sprzedaży. Kończąc temat importu, warto zwrócić uwagę na istnienie znaku China Export, który wizualnie jest łudząco podobny do oznaczenia CE. Oczywiście nie ma on nic wspólnego ze wspomnianymi normami i tym samym tak oznaczone produkty nie mogą znaleźć się w legalnym obrocie na terenie Unii Europejskiej.

Jak uzyskać deklarację zgodności

Certyfikacja CE, czyli proces uzyskania prawa do sygnowania wyrobów charakterystycznym oznakowaniem, wymaga od producenta spełnienia wielu warunków formalnych. Przede wszystkim powinien on sprawdzić, do jakiej grupy został zakwalifikowany wytwarzany przez niego asortyment. Jeżeli produkt będzie podlegał weryfikacji wewnętrznej, to zadaniem wytwórcy będzie wykonanie sekwencji działań określanych modułami. Dla wielu produktów dyrektywa zakłada pewną elastyczność w doborze modułów, umożliwiając przeprowadzenie całej procedury w sposób stosunkowo prosty i zgodny z możliwościami producenta. Może się jednak zdarzyć, że ocena zgodności będzie wymagała zaangażowania tak zwanej Trzeciej Strony. Jest to niezależna instytucja dysponująca nadanymi przez władze krajowe uprawnieniami do realizacji zadań wynikających z wytycznych dyrektywy. Co ważne, podmiot zainteresowany może wybrać dowolną europejską Jednostkę Notyfikowaną, niekoniecznie pochodzącą z państwa rejestracji lub prowadzenia działalności.

Nie wszystkie produkty muszą być oznaczone znakiem CE, dlatego przed wszczęciem alarmu w sklepie warto zapoznać się z podstawowymi informacjami. W grupie towarów zwolnionych z tego obowiązku znajdują się na przykład meble, artykuły dekoracyjne, odzież i sprzęt sportowy. Tu jednak uwaga – jeśli półka w szafie będzie posiadała podświetlenie LED, a ozdobne lustro zostanie wyposażone w kinkiet, to wytwórca takiego produktu musi już postarać się o dopełnienie formalności związanych z deklaracją CE i we właściwy sposób oznaczyć przedmiot sprzedaży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here