Jak zrobić Pivot w Excelu?
Jak zrobić Pivot w Excelu?

Jak zrobić Pivot w Excelu?

Excel to potężne narzędzie do analizy danych, które oferuje wiele funkcji i możliwości. Jedną z najważniejszych funkcji, która może pomóc w organizacji i analizie danych, jest Pivot Table, czyli Tabela przestawna. Pivot Table pozwala na przekształcenie dużych zbiorów danych w bardziej czytelne i zrozumiałe raporty. W tym artykule dowiesz się, jak zrobić Pivot w Excelu i jak wykorzystać tę funkcję do analizy danych.

1. Co to jest Pivot w Excelu?

Pivot Table, czyli Tabela przestawna, to narzędzie w programie Excel, które pozwala na przekształcenie i analizę dużych zbiorów danych. Pivot Table umożliwia grupowanie, sortowanie, filtrowanie i podsumowywanie danych w sposób dynamiczny. Dzięki temu można łatwo zobaczyć wzorce, trendy i relacje między danymi.

2. Jak zrobić Pivot w Excelu?

Aby zrobić Pivot w Excelu, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Excel i otwórz arkusz z danymi, na których chcesz wykonać Pivot.
 2. Zaznacz obszar danych, które chcesz uwzględnić w Pivot Table.
 3. Przejdź do zakładki „Wstaw” na pasku narzędzi i kliknij przycisk „Tabela przestawna”.
 4. W oknie dialogowym wybierz zakres danych, które chcesz uwzględnić w Pivot Table.
 5. Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić Pivot Table (może to być nowy arkusz lub istniejący arkusz).
 6. Wybierz pola, które chcesz uwzględnić w Pivot Table, przeciągając je do odpowiednich obszarów: wartości, wierszy, kolumn i filtrów.
 7. Dostosuj ustawienia Pivot Table według własnych preferencji, takie jak sortowanie, grupowanie, filtrowanie i podsumowywanie danych.
 8. Kliknij przycisk „OK”, aby utworzyć Pivot Table.

3. Jak wykorzystać Pivot w Excelu?

Pivot Table można wykorzystać do wielu różnych celów, takich jak:

 • Podsumowywanie danych numerycznych: Pivot Table pozwala na szybkie podsumowanie danych numerycznych, takich jak suma, średnia, minimum, maksimum itp.
 • Grupowanie danych: Można grupować dane według określonych kategorii, co ułatwia analizę i porównywanie danych.
 • Filtrowanie danych: Pivot Table umożliwia filtrowanie danych na podstawie określonych kryteriów, co pozwala na bardziej szczegółową analizę.
 • Tworzenie wykresów: Na podstawie Pivot Table można łatwo utworzyć wykresy, które wizualnie przedstawiają analizowane dane.
 • Analiza trendów i wzorców: Pivot Table ułatwia analizę trendów i wzorców w danych, co może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

4. Wyzwania związane z tworzeniem Pivot w Excelu

Chociaż Pivot Table jest potężnym narzędziem, może również wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Oto niektóre z najczęstszych wyzwań związanych z tworzeniem Pivot w Excelu:

 • Duże zbiory danych: Jeśli masz do czynienia z dużymi zbiorami danych, tworzenie Pivot Table może zająć dużo czasu i zasobów komputera.
 • Niezrozumiałe dane: Jeśli dane są nieprawidłowo sformatowane lub zawierają błędy, Pivot Table może wygenerować nieprawidłowe wyniki.
 • Konieczność aktualizacji danych: Jeśli dane, na których opiera się Pivot Table, ulegną zmianie, konieczne może być ręczne zaktualizowanie Pivot Table.
 • Złożone analizy: Jeśli chcesz przeprowadzić bardziej zaawansowane analizy danych, może być konieczne użycie bardziej zaawansowanych funkcji Excela lub narzędzi zewnętrznych.

Podsumowanie

Pivot Table w Excelu to potężne narzędzie, które umożliwia analizę i organizację danych w sposób bardziej czytelny i zrozumiały. Dzięki Pivot Table można łatwo podsumować, grupować, filtrować i analizować duże zbiory danych. Choć tworzenie Pivot Table może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, korzyści, jakie można z nich czerpać, są znaczne. Dlatego warto nauczyć się korzystać z tej funkcji i wykorzystywać ją do analizy danych w Excelu.

Wezwanie do działania: Sprawdź poniższe instrukcje, aby dowiedzieć się, jak zrobić Pivot w Excelu.

Link do: https://designersko.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here