Ile jest czasów przeszłych w hiszpańskim?
Ile jest czasów przeszłych w hiszpańskim?

Ile jest czasów przeszłych w hiszpańskim?

Ile jest czasów przeszłych w hiszpańskim?

W języku hiszpańskim istnieje wiele czasów przeszłych, które pozwalają opisywać różne rodzaje zdarzeń i czynności, które miały miejsce w przeszłości. Zrozumienie i opanowanie tych czasów jest kluczowe dla skutecznego komunikowania się w języku hiszpańskim. W tym artykule przyjrzymy się różnym czasom przeszłym w hiszpańskim, ich zastosowaniu i wyzwaniom z nimi związanym.

Czas teraźniejszy

Pomimo że tematem tego artykułu są czasy przeszłe, warto zacząć od omówienia czasu teraźniejszego, ponieważ jest to punkt odniesienia dla innych czasów. W hiszpańskim czas teraźniejszy jest używany do opisywania czynności i zdarzeń, które mają miejsce w chwili obecnej lub są powszechnie prawdziwe. Na przykład:

 • „Hablo español” – Mówię po hiszpańsku.
 • „Vivo en Madrid” – Mieszkam w Madrycie.

Czas przeszły prosty

Czas przeszły prosty w hiszpańskim jest używany do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały już zakończone. Czas ten jest stosowany, gdy nie ma potrzeby podkreślania trwania lub powtarzalności czynności. Tworzy się go poprzez dodanie odpowiedniego końcówki do rdzenia czasownika. Na przykład:

 • „Hablé español” – Mówiłem/mówiłam po hiszpańsku.
 • „Comí una manzana” – Zjadłem/zjadłam jabłko.

Czas przeszły imperfecto

Czas przeszły imperfecto w hiszpańskim jest używany do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości, ale nie zostały jednoznacznie zakończone. Czas ten służy do opisywania stanów, nawyków, powtarzających się czynności oraz opisywania tła dla innych czynności. Tworzy się go poprzez dodanie odpowiednich końcówek do rdzenia czasownika. Na przykład:

 • „Hablaba español” – Mówiłem/mówiłam po hiszpańsku (regularnie).
 • „Comía una manzana” – Jadałem/jadłam jabłko (w przeszłości).

Czas przeszły perfecto

Czas przeszły perfecto w hiszpańskim jest używany do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości i mają związek z teraźniejszością. Czas ten jest stosowany, gdy chcemy podkreślić rezultat lub skutek czynności. Tworzy się go poprzez użycie odpowiedniego czasownika posiłkowego „haber” w czasie teraźniejszym i dodanie odpowiedniej formy czasownika w formie partycypu przeszłego. Na przykład:

 • „He hablado español” – Mówiłem/mówiłam po hiszpańsku (i nadal to pamiętam).
 • „He comido una manzana” – Zjadłem/zjadłam jabłko (i teraz jestem najedzony/najedzona).

Czas przeszły plusquamperfecto

Czas przeszły plusquamperfecto w hiszpańskim jest używany do opisywania czynności, które miały miejsce przed innymi czynnościami w przeszłości. Czas ten jest stosowany, gdy chcemy opowiedzieć o czynności, która miała miejsce wcześniej niż inna czynność w przeszłości. Tworzy się go poprzez użycie odpowiedniego czasownika posiłkowego „haber” w czasie przeszłym i dodanie odpowiedniej formy czasownika w formie partycypu przeszłego. Na przykład:

 • „Había hablado español cuando llegaste” – Mówiłem/mówiłam po hiszpańsku, kiedy przyjechałeś/przyjechałaś.
 • „Había comido una manzana antes de salir” – Zjadłem/zjadłam jabłko przed wyjściem.

Czas przeszły indefinido

Czas przeszły indefinido w hiszpańskim jest używany do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości i zostały jednoznacznie zakończone. Czas ten jest stosowany, gdy chcemy opowiedzieć o konkretnych wydarzeniach lub czynnościach, które miały miejsce w przeszłości. Tworzy się go poprzez dodanie odpowiednich końcówek do rdzenia czasownika. Na przykład:

 • „Hablé español ayer” – Mówiłem/mówiłam po hiszpańsku wczoraj.
 • „Comí una manzana hace una hora” – Zjadłem/zjadłam jabłko godzinę temu.

Czas przeszły condicional simple

Czas przeszły condicional simple w hiszpań

Wezwanie do działania: W hiszpańskim istnieje sześć czasów przeszłych.

Link tagu HTML: https://www.snuper.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here