WAŁY   NAPĘDOWE

kliknij i zobacz


Nasz program zawiera wały napędowe do wszystkich zastosowań w motoryzacji i przemyśle.

Wały napędowe do samochodów ciężarowych, dostawczych i innych pojazdów użytkowych, maszyn roboczych, koparek, ładowarek, dźwigów, pojazdów szynowych, urządzeń hutniczych i kopalnianych, to tylko mały fragment z zastosowań naszego programu produkcyjnego. Wykonujemy również wały napędowe na indywidualne, nietypowe zapotrzebowania odbiorców.

Z tego powodu różnorodność typów wałów napędowych , które oferujemy. Poniżej przegląd najważniejszych typów wałów z naszej oferty.

W A Ł Y   N A P Ę D O W E   Z   P O Ł Ą C Z E N I A M I   K O Ł N I E R Z O W Y M I

Wykonanie:  wał napędowy z krzyżakami
Złącze:  DIN, SAE, KV, f 45 - 250 mm
Moment obrotowy:  50 - 35 000 Nm - i więcej
Kąt łamania przegubu:  do 45°
Wyrównanie długości:  20 - 300 mm i dłużej na indywidualne zapotrzebowanie
Długość wału:  do 4000 mm i dłużej na indywidualne zapotrzebowania

Wał standardowy (główny) z wyrównaniem długości:Wał napędowy bez osłony wielowypustuz wydłużonym wyrównaniem długości:Wał krótki z wyrównaniem długości:Wał napędowy krótkiz wyrównaniem długościbez osłony wielowypustu:Wał napędowy bez wyrównania długości:Przegub dwukrzyżakowy w różnych wykonaniach:Przegub jednokrzyżakowy:Wał pośredni:Wały napędowe jedno i dwupodporowe, z wyrównaniem długości:Wały napędowe jedno i dwupodporowe, (łączone) z wyrównaniem długości


W A Ł Y   N A P Ę D O W E   C I Ę Ż K I E

Wykonanie:  wał napędowy z krzyżakami
Złącza kołnierzowe:  DIN, SAE i specjalne f 180 - 350 mm
Moment obrotowy:  35 000 - 65 000 Nm
Kąt łamania przegubu:  do 25°
Wyrównanie długości:  20 - 300 mm i więcej na specjalne zapotrzebowanie
Długość wału:  do 4000 mm


Wał przemysłowy - standardowy:Wał przemysłowy - standartowy - krótki:


W A Ł Y   N A P Ę D O W E   T Y P U   M E C H A N I C S

Wykonanie: Wał napędowy Mechanics z krzyżakami
Przyłącze:  Mechanics Typ 2 - 10 C - i większe na indywidualne zapotrzebowanie
Moment obrotowy:  800 - 18 000 Nm
Kąt łamania przegubu:  do 25°
Wyrównanie długości:  20 - 300 mm i więcej na indywidualne zapotrzebowanie
Długość:  do 4000 mm


Wał napędowy Mechanics standartowy, (główny) z wyrównaniem długościWał napędowy Mechanics, krótki, Z wyrównaniem długościWał napędowy Mechanics bez wyrównania długościPrzegub dwukrzyżakowy MechanicsZAPRZASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Z PEWNOŚCIĄ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO U NAS ROZWIĄZANIA DOPASOWANE DO WASZYCH POTRZEB.